Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nezávislá nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen osobám se závislostí na alkoholu, které jsou motivovány ke změně. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následní péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), která nabízí pomoc při hledání práce, podporu při jejím udržení a další služby jako je sociální poradenství, dluhové poradenství či odborné právní poradenství. Součástí ambulantního programu je podpůrná skupina a individuální poradenství.

Podpůrná skupina

Dne 24.9.2018 je skupina z technických důvodů zrušena. Děkujeme za pochopení.

Setkání klientů

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání současných a bývalých klientů Lotosu, které se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018 od 14:00 h.

Den otevřených dveří

Všechny srdečně zveme na den otevřených dveří - pozvánka zde.