Náš tým

Ing. Radka Kasanová
ředitelka

V Lotosu pracuje od roku 2006 jako terapeutka. Od roku 2010 jako ředitelka organizace. Absolvovala Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek. Absolvovala výcvik Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie a Motivační rozhovory.

Mgr. Klára Kolofíková
odborná vedoucí, terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2007. Vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Absolvovala dva komplexní psychoterapeutické výcviky (Gestalt terapie, tanečně-pohybová terapie), dále výcvik v internetovém poradenství, výcvik v expresivních přístupech při práci se skupinou, základní arteterapeutický výcvik a krizovou intervenci. Průběžně se vzdělává na kurzech z oblasti adiktologie (prevence relapsu, rodinná terapie závislostí apod.) a také v terapeutické práci s tělem.

Mgr. Kristýna Krajňáková
vedoucí terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala obory léčebná pedagogika a obor sociální práce na UK v Bratislavě. Absolvovala kromě jiného výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou a také výcvik v telefonické krizové intervenci. Od roku 2013 je frekventantkou dlouhodobého výcviku hlubinně dynamického směru se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem.

Mgr. Jana Kořínková
terapeutka

V Lotosu pracuje od r. 2017. Vystudovala bakalářský obor Ošetřovatelství na LF MU a navazující magisterský obor Sociální práce na FSS MU v Brně. Absolvovala kurzy Základy satiterapie, Focusing, Prevence relapsu, kurzy krizové intervence. Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v PCA v Praze.

Mgr. Alena Olivová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2018. Vystudovala pětileté magisterské studium Psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v krizové intervenci v rozsahu 150 hodin, specializaci Psychologa ve zdravotnictví, kurz Prevence relapsu, a kurzy v oblasti internetového poradenství. Problematikou závislostí se pracovně zabývá od roku 2015. Je frekventantkou kurzu Motivačních rozhovorů a dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Roman Petrželka
terapeut

V Lotosu pracuje od roku 2005 jako terapeut. Absolvoval Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek (160 hodin). Absolvoval výcvik Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie (323 hodin). Absolvoval výcvik SUR – psychodynamicky a hlubinně orientovaná psychoterapie (537 hodin). Absolvoval 230 hodin vzdělávání v oblasti závislostí a práce s klientem.

Bc. Adéla Palyusikova
sociální pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2018. Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti studuje navazující magisterský program Sociální pedagogika a poradenství. Absolvovala kurzy základy krizové intervence či dluhového poradenství. Zároveň od roku 2015 působí jako dobrovolník v Občanské poradně na pozici poradce.

Ing. Adam Tichý
projektový manažer

S Lotosem spolupracuje od roku 2018. Vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zaměřuje se na ekonomické a dotační poradenství zejména neziskových organizací. Absolvoval kurz přípravy hovězích a vepřových steaků na klasické pánvi (2 hodiny) a grilovací pánvi (1,5 hodiny).