Náš tým

Ing. Radka Kasanová
ředitelka

V Lotosu pracuje od roku 2006 jako terapeutka a od roku 2010 také jako ředitelka organizace. Absolvovala Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek. Je taktéž absolventkou výcviků Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie a Motivační rozhovory.

Mgr. Klára Kolofíková
odborná vedoucí, terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2007. Vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Absolvovala dva komplexní psychoterapeutické výcviky (Gestalt terapie, tanečně-pohybová terapie), dále výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou, základní arteterapeutický výcvik, krizovou intervenci a internetové poradenství. Průběžně se vzdělává v oblasti adiktologie (prevence relapsu, rodinná terapie závislostí apod.).

Mgr. Kristýna Krajňáková
vedoucí terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2008. Vystudovala obory léčebná pedagogika a sociální práce na UK v Bratislavě. Absolvovala kromě jiného výcvik v Motivačních rozhovorech, v expresivních přístupech při práci se skupinou a také výcvik v telefonické krizové intervenci. Od roku 2013 je frekventantkou dlouhodobého výcviku hlubinně dynamického směru se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem.

Mgr. Jana Kořínková
terapeutka

V Lotosu pracuje od r. 2017. Vystudovala bakalářský obor Ošetřovatelství na LF MU a navazující magisterský obor Sociální práce na FSS MU v Brně. Absolvovala kurzy Základy satiterapie, Focusing, Prevence relapsu, Motivační rozhovory a kurzy krizové intervence. Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v PCA v Praze.

Mgr. Alena Olivová
terapeutka

V Lotosu pracuje od roku 2018. Vystudovala magisterské studium psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala komplexní výcvik v krizové intervenci v rozsahu 150 hodin, výcvik v Motivačních rozhovorech v rozsahu 60 hodin, specializaci Psycholog ve zdravotnictví, kurz Prevence relapsu, kurz práce s obětmi domácího násilí a výcviky v oblasti internetového poradenství. Problematikou závislostí se pracovně zabývá od roku 2015. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Bc. Adéla Palyusiková
sociální pracovnice

V Lotosu pracuje od roku 2018. Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala kurzy základy krizové intervence a dluhového poradenství. Zároveň od roku 2015 působí jako dobrovolník v Občanské poradně na pozici poradce.

Bc. Matej Borovský
terapeut

V Lotosu pracuje od 2019. V současnosti je studentem Mgr. studia psychologie na FSS MU v Brně. V minulosti působil jako streetworker pro rizikovou mládež v Praze a pracoval v týmu vedoucích resocializačních pobytů pro děti v péči OSPOD v Praze. Absolvoval Kurz pro osobní asistenci s tělesným a kombinovaným postižením v rozsahu 150 hodin a kurz internetového poradenství na FSS MU v Brně. Současně působí jako autor v internetové psychologické poradně při katedře psychologie FSS MU.  

Ing. Adam Tichý
projektový manažer

S Lotosem spolupracuje od roku 2018. Vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zaměřuje se na ekonomické a dotační poradenství zejména neziskových organizací. Absolvoval kurz přípravy hovězích a vepřových steaků na klasické pánvi (2 hodiny) a grilovací pánvi (1,5 hodiny).