Stáže a praxe

Naše organizace nabízí možnost placené stáže pro studenty/ky nebo absolventy/ky sociálních/humanitních oborů na VŠ/VOŠ a pro pracovníky/pracovnice sociálních služeb podobného zaměření.

Pobytová stáž v Bytech na půl cesty

Za podmínky volné kapacity v BNPC a v závislosti na individuálním posouzení můžeme poskytnout pobytovou stáž v BNPC:

 • stáž trvá 1 týden (pondělí až pátek)
 • stážista/ka musí být starší 18 let
 • stážista/ka absolvuje vstupní pohovor (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce/kyně od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou)
 • se stážistou/kou je uzavřena smlouva o stáži
 • stážista se řídí Etickým kodexem organizace a podepisuje prohlášení o mlčenlivosti
 • stážista/ka se účastní celého programu BNPC v roli klienta/ky
 • stážista/ka v průběhu stáže bydlí v Bytě na půl cesty spolu s ostatními klienty/kami a dodržuje Vnitřní řád
 • při ukončení pobytu stážista/ka vypracuje hodnotící zprávu o průběhu stáže v rozsahu 1 – 2 A4

 

Stáž v Centru poradenství a prevence

Možnost absolvování stáže se řídí aktuální kapacitou zařízení pro přijetí stážisty/ky:

 • stážista/ka musí být starší 18 let
 • stážista/ka absolvuje vstupní pohovor (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou)
 • konkrétní obsah a délka stáže je vyjednán v průběhu vstupního pohovoru se stážistou/kou
 • se stážistou/kou je uzavřena smlouva o stáži
 • stážista/ka se řídí Etickým kodexem organizace a podepisuje prohlášení o mlčenlivosti
 • stážista/ka se nepodílí na přímé práci s klienty/kami
 • průběh stáže respektuje běžný režim služeb organizace
 • při ukončení pobytu stážista/ka vypracuje hodnotící zprávu o průběhu stáže v rozsahu 1 – 2 A4

 

Finanční podmínky stáže

 • stáž na Centru poradenství a prevence je zpoplatněna částkou 100,-Kč/den
 • v případě týdenní pobytové stáže v Bytech na půl cesty je poplatek 1500,-Kč za celý pobyt
 • v případě, že stáž hradí stážistovi/ce vzdělávací instituce/vysílající organizace, je částka za stáž individuálně dojednána s příslušnou institucí

 

Kontaktní osoba
Mgr. Klára Kolofíková