Centrum poradenství a prevence

Jsme služba následné péče (dle § 64 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), založená v roce 2005. Našim posláním je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu řešit jejich aktuální problémy v oblasti pracovní, bytové, dluhové, sociální a právní.

 

Služba je určena:

 • dospělým lidem, kteří jsou ohrožení závislostí na alkoholu nebo závisloslí na alkoholu
 • osobám, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženi

Konkrétně nabízíme:

 • pomoc při hledání a udržení zaměstnání
 • pomoc při řešení dluhů
 • právní poradenství
 • pomoc při hledání bydlení
 • sociální poradenství a pomoc v jednání s úřady
 • vyhledávání dalších možností ke zvýšení vzdělání
 • zprostředkování kontaktů na další instituce a služby (lékař, poradny, kontaktní centra, aj.)
 • základní vzdělání v práci na PC

Podmínky spolupráce:

 • věk od 18 let
 • ohrožení závislostí na alkoholu, problémy se závislostí na alkoholu nebo ohrožení rizikovým způsobem života
 • motivace aktivně řešit svou stávající situaci

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nepatří do okruh osob dle cílové skupiny a osobám požadujícím služby, které neposkytujeme
 • v případě naplněné kapacity
 • pokud zdravotní stav klienta/ky znemožňuje poskytnutí služby
 • 6 měsíců od data ukončení předchozí smlouvy

 

Kde nás najdete:                                                                                   

Dvořákova 13 (vedle Mahenova divadla)                

602 00 Brno                                                             

+420 543 255 383, +420 773 826 733                                                  

centrum@lotos-brno.cz    

 

Kontaktní hodiny:       

po        8 – 12                                          —            

út         —                                               14 – 17    

st         —                                                 — 

čt         9 – 12                                          —

pá        —                                                 —