Poradna pro alkoholovou závislost

Poradna pomáhá klientům zorientovat se ve světě alkoholové závislosti a rizikového pití a začít řešit problémy s pitím spojené. Je určena jak lidem potýkajícím se s nadměrným pitím, tak jejich rodinným příslušníkům.

Tato poradna je realizována v rámci projektu "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Pod záštitou Evropského sociálního fondu.

 

 

Poradna zahrnuje tři služby:

  •  Odborné sociální poradenství
  •  Adiktologické poradenství
  •  Podpůrné skupiny (blízké osoby x závislí)

Více informací k jednotlivým službám najdete v odkazech níže.

                                                                   

Kontaktní hodiny:       

po        8 – 12                                          —            

út         —                                               14 – 17    

st         —                                                 — 

čt         9 – 12                                          —

pá        —                                                 —

 

Poradna je službou odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 18 let a je poskytována zdarma.  

Odborné sociální poradenství

Odborné socální poradenství (dále jen "OSP") poskytuje poradenství lidem, kteří se dostali vlivem své alkoholové závislosti do finančních, sociálních, dluhových či bytových problémů. Nabízíme pomoc s vyřizováním sociálních dávek, úředních a soudních záležitostí, mapováním dluhů a nastavením splátkových kalendářů, popř. zpracováním návrhu žádosti o oddlužení. Pomáháme s hledáním zaměstnání, zpracováním životopisu a přípravou na pohovory. V případě bytové nouze hledáme s klientem možnosti bydlení. Služba zahrnuje i možnost konzultací s právníkem.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková