Poradna pro alkoholovou závislost

Poradna pomáhá klientům zorientovat se ve světě alkoholové závislosti a rizikového pití a začít řešit problémy s pitím spojené. Je určena jak lidem potýkajícím se s nadměrným pitím, tak jejich rodinným příslušníkům.

Tato poradna je realizována v rámci projektu "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Pod záštitou Evropského sociálního fondu.

 

 

Poradna zahrnuje tři služby:

  •  Sociální poradenství
  •  Adiktologické poradenství
  •  Podpůrné skupiny pro lidi závislé i jejich blízké

Více informací k jednotlivým službám najdete v odkazech níže.

Služby Poradny lze využít i anonymně.

                                                                   

Kontaktní hodiny:       

po        8 - 12:30                                     13 - 17           

út         8 - 13:30                                     po tel. domluvě  

st         po tel. domluvě                      13 - 17

čt         8 - 12:30                                     13 - 17

pá        8 - 12:30                                     po tel. domluvě

 

Poradna je službou odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 18 let a je poskytována zdarma.  

Sociální poradenství

Sociální poradenství je služba určená lidem, kteří se dostali vlivem své alkoholové závislosti do finančních, sociálních, dluhových či bytových problémů. Nabízíme pomoc s vyřizováním sociálních dávek, úředních a soudních záležitostí, mapováním dluhů a nastavením splátkových kalendářů, popř. zpracováním návrhu žádosti o oddlužení. Pomáháme s hledáním zaměstnání, zpracováním životopisu a přípravou na pohovory. V případě bytové nouze hledáme s klientem možnosti bydlení. Služba zahrnuje i možnost konzultací s právníkem.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Adiktologické poradenství

V rámci Poradny nabízíme individuální konzultace s terapeutem každému, kdo se nějakým způsobem potýká s pitím, užíváním dalších návykových látek či jiným závislostním chováním. Poradenství mohou využít jak lidé se závislostí, tak rizikově pijící/užívající, nebo i ti, kdo si nejsou jisti, zda míra jejich užívání již nepřekračuje nějakou mez. V rámci konzultací je možné probrat i varianty kontrolovaného pití/užívání nebo minimalizace škod (tzv. harm reduction). Poradenství mohou využít i rodinní příslušníci a blízcí lidí se závislostní problematikou. Kromě terapeutické podpory slouží konzultace i k načerpání informací a hledání řešení konkrétních životních situací.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Podpůrné skupiny pro lidi se závislostí a jejich blízké

Pod službou Poradny se realizují dva druhy podpůrných skupin: jedna skupina je určena lidem se závislostí či rizikovým pitím, druhá je pro rodinné příslušníky, partnery a přátele těch, kdo se závislostí bojují. Skupiny slouží ke vzájemné podpoře a sdílení, výměně informací a zkušeností, hledání řešení životních situací i k péči o svůj vlastní psychický stav. Každá skupina je vedená terapeutem a koná se 1x za 14 dní (pondělí 17:30-19h). Skupiny jsou až do naplnění kapacity otevřené, je možné se kdykoli přidat. Na nástupu do skupiny je třeba se předem dohodnout (viz níže uvedený kontakt).

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková