Rozšiřujeme nabídku ambulantních služeb

Od září 2019 nabízíme širší paletu ambulantních služeb. Kromě již stávajícího Ambulantního doléčovacího programu (viz Menu - Služby) otevíráme Centrum sociálního poradenství (odborné konzultace zaměřené na sociální oblast, zejm. dluhy a oddlužení, právní poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, zaměstnání a bydlení). V rámci Centra nabízíme také individuální terapeutické konzultace pro každého, kdo se potřebuje poradit ohledně potíží s alkoholem, a otevíráme podpůrné skupiny jak pro lidi bojující s pitím, tak pro jejich rodinné příslušníky a blízké. Také spouštíme internetovou poradnu zaměřenou na alkohol a závislosti. Pro bližší informace kontaktujte naši pracovnici Adélu Palyusikovou (viz Menu - Kontakty).