Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytové služby

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní služby

Ambulatní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následní péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, popř. jiných návykových látkcách, kteří absolvovali ústavní/ambulantní léčbu závislosti, podrobují se ambulantní léčbě anebo abstinují a mají motivaci k aktivnímu doléčování.

 

Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradesntví zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a je realizována projektem podpořeným ESF a MPSV  "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022. Centrum poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem s rizikovým pitím či závislostí na alkoholu a jejich blízkým. 

 

 

 

 

Ambulantní skupiny on-line

Od 22.2.2021 nabízíme ambulantní skupiny on-line. První setkání již úspěšně proběhlo, těšíme se na další.

Suchej únor! Přidej se k nám!

Dnes začíná "Suchej únor", který vybízí k jedinečné šanci zkusit nepít 28 dní alkohol. Pracovníci Lotosu se rozhodli letošní výzvy zúčastnit. Připojte se k nám! Pokud chcete, podělte se s námi o své zkušenosti během této výzvy!

Hledáme nového pracovníka do našeho týmu!

Pracovník pobytového doléčovacího programu

 

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. hledá do svého týmu kolegu na pozici pracovníka pobytového doléčovacího programu k terapeutické práci a práci související s provozem služby. Služba následné péče má jako cílovou skupinu klienty se závislostí na alkoholu po absolvované ústavní léčbě. Pracovní pozice se nabízí na úvazek 1,0 (popř. po dohodě 0,75).

 

Požadujeme:

Možnost zapojení do výzkumu "Role sportu v léčbě závislosti."

Vážení a milí,

touto cestou bychom Vás rádi poprosili o zapojení se do výzkumu "Role sportu v léčbě závislostí" organizace RTS+.

Omezení režimu v přímém kontaktu s klienty

5. stupeň protiepidemického systému neumožňuje skupinová setkání, která jsou až do odvolání zrušena. Místo skupinového setkání Vám můžeme nabídnout možnost individuálního setkání, a to buď online, telefonicky, případně osobně. To samé platí i pro individuální terapie, které budou probíhat taktéž osobně, telefonicky či online.