Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytové služby

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní služby

Ambulatní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následní péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, popř. jiných návykových látkcách, kteří absolvovali ústavní/ambulantní léčbu závislosti, podrobují se ambulantní léčbě anebo abstinují a mají motivaci k aktivnímu doléčování.

 

Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradesntví zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a je realizována projektem podpořeným ESF a MPSV  "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022. Centrum poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem s rizikovým pitím či závislostí na alkoholu a jejich blízkým. 

 

 

 

 

Opět rozjíždíme skupiny

Epidemiologická opatření nám dovolují opět rozjet skupinová setkání. Od 30.11. startuje skupina pro blízké a 7.12. proběhne skupina pro závislé. Individuální setkání probíhají nadále jak osobně tak online. Těšíme se na Vás!

Omezení režimu v přímém kontaktu s klienty

Od dnešního dne 15.10.2020 přecházíme na distanční formu poskytování ambulantních služeb. Znamená to tedy, že skupinová setkání jsou nyní zrušena. Místo skupinového setkání Vám můžeme nabídnout možnost individuálního setkání, a to buď online, telefonicky, případně osobně. To samé platí i pro individuální terapie, které budou probíhat taktéž online, telefonicky, případně osobně.

Opět v klasickém provozu! Ukončení telefonického poradenství!

Vzhledem k rozvolňování opatření se od 1.6. navracíme do běžného provozu. Od měsíce června, tak bude možné nás navštívit osobně a budou fungovat také skupinové terapie. K tomu se také váže informace, že od 1.6. je zrušeno telefonické poradenství. Těšíme se na Vás!