Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následní péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí, kteří jsou motivováni ke změně a hledají pomoc a podporu k dlouhodobé abstinenci. 

Rozšiřujeme nabídku ambulantních služeb

Od září 2019 nabízíme širší paletu ambulantních služeb. Kromě již stávajícího Ambulantního doléčovacího programu (viz Menu - Služby) otevíráme Centrum sociálního poradenství (odborné konzultace zaměřené na sociální oblast, zejm. dluhy a oddlužení, právní poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, zaměstnání a bydlení). V rámci Centra nabízíme také individuální terapeutické konzultace pro každého, kdo se potřebuje poradit ohledně potíží s alkoholem, a otevíráme podpůrné skupiny jak pro lidi bojující s pitím, tak pro jejich rodinné příslušníky a blízké.

Hledá se terapeut do našeho týmu